HomeSocial Affairs (Page 3)

Social Affairs

Luuglow, buufata buqqaatotaa Kismaayo,SomaaliyaaSuuraa: NRC Finfinnee, Mudde 14/2022- Koreen Baraarsaa Idil-addunyaa (IRC) ibsa baasen biyyoota bara 2023tti rakkoo namoomaa hammaataaf saaxilaman keessaa Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Afgaanistaan sadarkaa duraa irra jiru jedhe.Haalli qilleensaa, jeequmsi dinagdee fi walitti bu’insi rakkoo namoomaa addunyaa guutuutti babal’isaa jiras jedhe. Xiinxalli IRC akka

Read More

Qabeenya Manca'eSuuraa: Poolisii Finfinnee Geetaahun Laggasaatiin @birmaduu2  Finfinnee -  Hoggantuu biiroo nagaa fi tasgaggii magaala Finfinee Liidiyaa Girmaa namoota “naannoo manneen barnootaatti hokkora kakaasuuf hojjachuun shakkaman” 72 to’annoo jala oolchuu Mudde 12 beeksiftee ture. Liidiyaan ji’a Fulbaanaa keessa kan muudamte yoo ta’u namoonni to’ataman kuni “manneen barnootaa wajjiin

Read More

Geetaahun Laggasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Lammiileen biyyattii tajaajiloota kaffaltii malee bilisaan argachuu qaban hamma dhabanitti malaammaltummaan rakkoo guddaa Itoophiyaa ta’eera. Malaammaltummaadhaan walqabatee hawaasni biyyattii komii guddaa kaasaa jira.  Aanga’oonni fi hojjattoonni mootummaa tajaajila hawaasaa garaagaraa kennuuf kaffaltii seeraan alaa gaafachaa jiraachuu himu. Dhaabbanni  idil-addunyaa dhimma malaammaltummaa gabaasu Transparency

Read More