HomeSocial Affairs (Page 4)

Social Affairs

Abuna Maatiyaas Paatriiyaarkii Mana Amantii Ortodooksii Itoophiyaa Finfinnee Mudde 9/2022 - Paatriiyaarkiin Mana Amantii Ortodooksii Itoophiyaa qulqulluummaasaanii Abuna Maatiyaas ajjeechaa garee hidhattootaa fi humnoota mootummaatiin  kutaalee biyyaattii garaagaraa keessatti dhiyeenya kana raawwatame “kan nageenya booressuu fi waldittii kan mufachiiseedha” jechuun balaaleeffatan. Paatriyaarikichi ibsa baaseen, waraanni waggoota lamaaf

Read More

Finfinnee, Mudde 8/2022 - Mootummoota gamtoomaniitti gargaarsa idil-addunyaa gargaarsa hatattamaa barnootaaf godhu ‘barnoonni hin turu’ (Education Cannot Wait (ECW)), jedhamuun beekamu gabaasa baaseen Itoophiyaa keessatti daa’imman miliyoona 3.6 ta’an sababa waraanaa,  jijjiirama qilleensaa, beelaa fi buqqa’uutiin barnootaan ala ta’aniiru jedheera. Gaaga’amni kuni akka addunyaatti isa

Read More

Finfinnee, Muddee 07/2022 - Waldaan Haakimoota Oromiyaa (OPA), qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa, qooda fudhattoonni fayyaa namoomaa idil-addunyaa fi biyyoolessaa eegumsa fayyaa fi gargaarsa namoomaa naannoo Oromiyaa rakkoo guddaa keessa jiru salphisuuf iddoowwan Oromiyaa waraanaan miidhamaniif xiyyeeffannoo barbaachisu akka kennan waamicha dhiyeesse. Akkaataa xalayaa banaa waldichi

Read More