HomeSocial Affairs (Page 5)

Social Affairs

Finfinnee, Mudde 6/2022-Haleellaa tibbana Naannoo Oromiyaa, Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaa keessatti raawwatame, kan jiraattonni hidhattoota Faannoo naannoo ollaa Amaaraa irraa dhufan haleellicha raawwachuun ittiin himatan lubbuu namoota heddu dhabamsiisuun kumaatama qe’ee irraa buqqiseera. Ajjeechaawwan kunneen Oromoota biratti dheekkamsa ummataa kan uuman yoo

Read More

Finfinnee Mudde 02, 2022 - Boordiin dayireektaroota Fandii Misoomaa Afriikaa sagantaa fooyya’iinsa jiruufi jireenya hawaasa horsiisee bulaa gammoojjii Itoophiyaa keessa jiraataniif kan oolu deeggarsa maallaqaa doolaara miliyoona 13.95 mootummaa Itoophiyaaf kennuuf mirkaneesse. Sagantaan ‘Borana Resilient Water Development for Improved Livelihoods’  jedhamu kun tajaajilawwan bishaanii fi qulqullinaa

Read More

Zufaan Urgaa Onkololessa darbe yaadannoo waggaa 100ffaa guyyaa dhalootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu sababeeffachuun kitaabni mata dureen isaa ‘Dannaanee hamma Finfineetti’ jedhu seenaa jireenya jeneraal Taaddasaa irratti xiyyeeffate eebbifamuun ni yaadatama. Barreessituun kitaabichaa Zufaan Urgaa dhalattee kan guddatte magaalaa Finfinneetti. Zufaan barreessituu fi hojii dhuunfaa ogummaa maxxansaatiin walqabatu

Read More