HomePolitics (Page 4)

Politics

Finfinnee, Mudde 6/2022-Haleellaa tibbana Naannoo Oromiyaa, Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaa keessatti raawwatame, kan jiraattonni hidhattoota Faannoo naannoo ollaa Amaaraa irraa dhufan haleellicha raawwachuun ittiin himatan lubbuu namoota heddu dhabamsiisuun kumaatama qe’ee irraa buqqiseera. Ajjeechaawwan kunneen Oromoota biratti dheekkamsa ummataa kan uuman yoo

Read More

Ummata Aanaa Kiiramuu irraa buqqa'eSuuraa: Waajjira Kominikeeshinii Giddaa Finfinnee, Mudde 3/2022 - Naannoo Oromiyaa, Godina Wallagga Bahaa, Aanaa Kiiramuutti haleellaa lama guyyoota muraasa giddu raawwatameen abbaa seeraa mana murtii aanaa Kiiramuu dabalatee lubbuun namoota hedduu darbe. Akka odeeffannoo Addis Standard jiraattota irraa argateetti haleellaawwan kunneen Sadaasa

Read More

Ristuu Yirdaawu Finfinnee,Mudde 2/2022-  Qondaalonni mootummaa pirezidaantii mootummaa Naannoo Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Kibbaa Ristuu Yirdaawuun hogganaman haala naannoo haaraa ‘Naannoo Giddugaleessa Itoophiyaa’ jedhamu kan godina Guraagee caaseeffama haaraa kana irra deddeebiin mormaa jiru of keessatti hammatu hundeessuurratti Sadaasa 29 magaala Buttaajiraatti marii’ataniiru. Mariicharratti godinoonni Guraagee,

Read More