HomePolitics (Page 2)

Politics

Hizqi’eel Gabbisaatin @egebissa Kitaabni Doonaald Leviin barreesse Greater Ethiopia: The Evolution of a Multinational State jedhamu keessatti, Oromoo fi Amaara akka saboota olaantummaa qaban lama dabaree dabareedhaan Itoophiyaa Guddittii, lafa bal’aa daangaa Itoophiyaa yeroo ammaa waliin wal-qabate bocuutti dhihaatu, akka qaraa turanitti dhiheessa.  Amaarri jaarraa kudha

Read More

Finfinnee, Muddee 21/2022  - Bakka bu’oonni mootummaa Federaalaa Itoophiyaa fi ajajootni  olaanoon Tigraay dhimma raawwii waliigaltee waraana dhaabuu Itoophiyaa Sadaasa 02 Afrikaa Kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti mallattaa’e irratti Keeniyaa magaalaa Kaaran, Giddugala Leenjii Mooranitti mari’achaa jiraachuu sagantaa Addis Standard ilaale ni mul’isa. Walgahiin marii kun jalqaba Muddee

Read More

Geetahun Laggaasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Mudde 17/2022-  Poolisiin magaala Maqii nama dheeraa Itoophiyaa Nagawoo Jimaa guyyaa Sanbataa Muddee 10, 2022 irraa eegalee hidhaa buusee akka jiru, maatiin Addis Standardtti himaniiru. Minseensonni poolisii magaala Maqii Nagawoo godina Shawaa Bahaa magaala maqii hoteela keessatti isaa nyaata ajajatee nyaachuuf taa’aa jiruu

Read More