HomeIn-depth Analysis (Page 2)

In-depth Analysis

Itoophiyaan biyyoota gatiin maallaqa isaanii haalaan gadi bu’uu waliin wal’aansoo qaban keessaa ishee tokkooti. Guraandhala 2022 irraa eegalee birriin doolaara Ameerikaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu 39%n gadi bu'eera (Suuraa: static.vecteezy.com) Finfinnee, Adoolessa 06/2023 - Maallaqni Itoophiyaa jijjiirraa maallaqa idil-addunyaa faana wal bira qabamee yoo

Read More

Taateewwan humnootni nageenyaa mootummaa kaameraan osoo waraabamaa jiran lammiilee nagaa ajjeesan agarsiisa. (Screeshots: Addis Standard) Naatinaa’eel Fiixeetiin @NatieFit Finfinnee, Waxabajjii 30/2023 - Baatii kana keessa suur-sagalee suukkanneessaa biraa humnoonni nageenyaa mootummaa uffata waraanaa uffatan namoota nagaa lama harka isaanii dugda duubaan hidhamee fi gara duubaatti garagalan, mataa

Read More

@Mathias Samuel/Addis Standard Abdii Biyyansaatiin @ABiyenssa Finfinnee, Waxabajjii 07, 2023 - Waraana Tigraay booda Itoophiyaan wixinee Imaammata Haqaa Cehumsaa bal’aa ta’e kan ifoomsite yoo ta’u, yeroon kun biyyittiin seenaa jeequmsaa darbe waliin walii galuudhaaf carraaqqii taasiftu keessatti yeroo murteessaa ta’ee dha. Haa ta’u malee, sanadni kun dandeettii guddaa kan of

Read More