Home#ASDaily news (Page 7)

#ASDaily news

Suuraa: Visit Oromia Jiloo Diidoo(Korma Garaa Hidhe) Finfinnee, Mudde 03/2021- Mootummaan naannoo Oromiyaa Abbaan Gadaa Karrayyuu garee ‘shororkeessaa shanee’ tiin ajjeefaman jechuun ibsa baase. Ibsi waajjirri Kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa baase kun Abbaan Gadaa Karrayyuu Kadiir Hawaas Boruu ajjeefamuu mirkaneesseera. Haa ta’u malee ragaaleen Addis Standard

Read More

Finfinnee Mudde 2/2021-Laamiroot Kamaal Mana Murtii Olaanaa Federaalaa Dhaddacha Yakkaa 2ffaa Farra Shororkaa fi Dhimma Heeraa irratti argamuun ragaa ittisaa yakka ittiin himatamte of-irraa ittistu dhiyeeffachuuf har'a mana murtiitti dhiyaattee. Haa ta’uu malee Laamiroot ragaa ittisaa dhiyeeffachuu akka hin dandeenye fi akkaataa seera ragaa abbaa

Read More

Suuraa: Mo'a TV Finfinnee, Sadaasa 30/2021-Gammachuu Ayyaanaa mana murtiin bilisa bahee achi buuteen erga dhabamee baatii ja’a booda Sadaasa 29,2021 mana murtiitti dhiyaate. Erga too’annoo jala oolee adeemsa mana murtii wal xaxaa keessa kan darbe Koloneel Gammachuu Ayyaanaa essa akka jiru osoo hin beekamin ji’a booda

Read More