Home2023June (Page 2)

June 2023

Dhukkubsattootni hedduun Hospitaala Giddaa keessatti danqaa tajaajilaa uumameen rakkoo guddaaf saaximaniiru. Suuraa: Hospitaala Waliigalaa Giddaa Ayyaanaa Getaahun Laggasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Waxabajjii 29/2023 - Hospitaalli Waliigalaa Giddaa Ayyaanaa kan godina Wallagga Bahaatti argamuu fi aanaalee shaniif tajaajila kennaa jiru rakkoolee tasgabbii fi dhiyeessii meeshaa yaalaatiin  walqabatee tajaajila kennuu

Read More

Suura : obbo Taammanaa Saahiluu Finfinnee Waxabajjii 27, 2023 - Walitti bu’iinsa yeroo garaagaraatti daangaa Oromiyaa fi naannoolee biroo gidduutti bara 2015 ALI mudateen lubbuun namaa darbuu, namoonni qa’eesaanirraa buqqaafamuu fi qabeenyi barbadaa’uu biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa beeksise. Biirichi ibsa laateen, bara 2015 keessa daangaa

Read More

Abdii Biyyansaatiin @ABiyyenssa Finfinnee, Waxabajjii 27/2023 - Qorannoon haaraa dhaabbanni Waldaa Weerweet jedhamu dagaagina mirga namummaa fi dimookraasiitiin walqabatee mata duree "ba’aa dachaa" naannoo Oromiyaatti gaggeesse rakkoon tasgabbii naannichatti keessa jiru barnoonni hunda hammate akka hin jiraanne gufuu ta’uu mul’iseera. Qorannoon qorattuuu Hiiywoot Saamu’eeliin gaggeeffame kuni

Read More