Home2023March (Page 8)

March 2023

Finfinnee, Bitootessa 10/2023 - Ministirri Haajaa Alaa Ameerikaa Antonii Biliinkan torbee dhufu Itoophiyaa akka daawwatan waajjirri isaanii mirkaneesse. Biliinkan Bitootessa 14-17 gara Itoophiyaa fi Nijeer imalu. “Gaafa Bitootessa 15 ministirichi Finfinnee, Itoophiyaatti imaluun hojiirra oolmaan waliigaltee waraana dhaabuun nagaa buusuu fi haqa yeroo cehuumsaa mirkaneessuu

Read More

Miseensota Abbootii Gadaa Gujii fi jaarsolii biyyaa ibsa kennan, Suuraa: VOA Afaan Oromoo Finfinnee, Bitootessa 10/2023 - Miseensota Abbootii Gadaa Gujii fi jaarsolii biyyaa jiraattota godina Gujii bakka bu’uun aanga’oota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mari’atan. Jiilli abbootii Gadaa kun dhimma marii aannga’oota mootummaa waliin taasise

Read More

Finfinnee, Bitootessa 10/2023 - Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Hidhabuu Abooteetti Barattoonni Mana Barumsa J/T/Birruu Sad. 2ffaa Lakk.1 Guddina fi Dagaagina Afaan Oromoo Cimsuuf Bifa Gumiitiin Ijaarramanii Hojii Gaarii Hojjechaa Jiru. Akka odeeffannoo Kominikeeshinii Aanaa Hidhabuu Aboote irraa argame ni mul'isutti, barattoonni Mana Barumsaa kun "Gumii

Read More