HomeSocial Affairs (Page 68)

Social Affairs

Geetahun Tsaggayee tiin Finfinnee, Amajjii 15/2022- Abbis Geetaachoo qorataa diinagdee qaala’insa Itoophiyaa keessa jiru irratti qorannoo gaggeessa ture.  Qaala’insi gatii dhiibbaa guddaa kan uumu namoota galii dhaabbataa qaban  hojjattoota mootummaa, sooramtoota fi namoota galii xiqqaan hojii yeroo gabaaba hojjatan irratti jedha Geetaachoon. Akka inni jedhutti kutaan

Read More

Caalaa Fayyee, jiraataan Aanaa Diggaa Finfinnee, Amajjii 3,2022- Jiraattootni Godina Wallagga Bahaa Aanaalee addaa addaa irraa humnoota hidhataniin qe’ee fi qabeenya  isaanii irraa  buqqifaman rakkoo keessa jiraachuu himu. Godinichatti sababa rakkoo nageenyaatiin namootni kuma dhibbaa fi kuma 28 caalaan qe’ee isaanirraa buqqa’uu bulchiinsi Godinichaa

Read More

Tasfaaye Gabra’ab Iteenash Abarraa tiin Finfinnee, Mudde 31/2021- Magaalaa Bishooftutti dhalatee guddaate Gaazexeessaa fi Barreessan Tasfaaye Gabra’ab. Hojiiwwan hawwatoo fi falmisiiso ta’an dhiyeessuun kan beekamu Tasfaayeen barruule 11 fi kuusaa asoosamaa lama waayiloota isaa waliin barreesse. Tasfayeen abbaa ijoollee sadii yoo ta’u torbee darbe magaalaa Naayiroobitti umurii waggaa

Read More