HomeSocial Affairs (Page 69)

Social Affairs

Qarshii Raayyaa Ittisa Biyyaatiif walitti qabame Suuraa: Waajjira Kominikeshinii Baalee Bahaa Darajjee Gonfaatiin  Finfinnee, Mudde 1,2021-Godinaalee Oromiyaa heeddu keessumaa naannawa gammoojjiitti hongeen beeladoota baay’ee ajjeesuu fi namoonni miliyoonaan lakkaa’amanis beelaf saaxilamuu jiraattota irraa yaadni Addis Standard ga’aa tureera. Haa ta’u malee akka hongee Booranaa xiyyeeffannoo osoo hin

Read More

Suuraa: FBC Darajjee Gonfaa tiin Finfinnee,Sadaasa 16,2021- Gumii Surichoo, jiraataa Godina Booranaa Aanaa Dilloo, “Booranaa rakkoo hammaataan muudachuun erga dhaga’amee namuu biyya keessa fi alaa nama dhuunfaati hanga jaarmiyaaletti waan qabuun nuuf  birmachuutti jiru.” jechuun gargaarsa taasifamaa jiru ibsa. Hongee cimaan kibba Oromiyaatti muudate godinaalee Booranaa fi Gujiitti,

Read More

Finfinnee, Sadaasa 2/2021- Lammileen Itoophiyaa Mana Hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiran rakkoo hamaa keessa jiran dararaa hamaaf saaxilamuu isaanii Addis Standarditti himanii jiru.  Saawud Arabiyaan lammilee Itoophiyaa eeyyama hojii qabanis ta’ee hin qabne “Godaantota seeran alaa'' jechuun tarkaanfii  hidhaa fi biyyaa har’uu irratti fudhachuu erga eegaltee

Read More