Home2022 (Page 96)

May 2022

Finfinnee, Caamsaa 12/2022: Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa (KMNI) gabaasa baaseen, Naannoo Somaalee keessatti sirna muudaa hoggansa gosa Akishoo irratti humnoota nageenya naannichaa fi namoota hidhatan “humna garmalee” fayyadamuun haleellaa gaggeessaniin miidhaan akka qaqqabe beeksise. Mootummaan Naannichaa namoota miidhaan irra qaqqabe dabalatee maatii miidhamtootaaf beenyaa kan

Read More

Naatinaa'eel Fiixeetiin Finfinnee, Caamsaa 11/2022 - Warshaaleen Simmintoo bakka bu’oota (Agents) oomisha isaaniif raabsan sirna gabaa keessaa baasanii oomisha isaani kallattiin akka gurguran Ministeerri Gabaa fi Walitti hidhamiinsa Naannawaa ajaja dabarse. Ministeerichi xalayaa warshaalee simmintoo kudhaniif barreesseen warshaaleen kunneen maqaa fi lakkoofsa bakka buutota isaani sirna

Read More