Home2022February

February 2022

Suuraa: UNICEF Itoophiyaa/2022/Naahom Tasfaaye Cabsaan sirna fuudhaaf eerumaa naannawa Baaletti gareen warra dhiiraa warra dubaraa dhaquun intala isaanii akka itti heerumsisaan gaafataniidha. Shamarraan kanneen heerumsiisuu fi dhiisuu kan maatii irratti hundaa’aa waan ta’eef baarsiifataa akkasii kana keessatti shamarraan kunneen umurii isaanii kichuutti barnoota addaan kutanii heerumuun

Read More