HomeWorld News

World News

Finfinnee Amajjii 10, 2023 - Naannolee Somaaliyaa keessaa tokko kan taate Puuntilaandi hanga heerri qophaa’aa jiru xumuramutti hariiroo mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabdu adda kutuun of dandeessee akka biyya walabaatti akka sochootu beeksifte. Ibsa fuula sadii Wiixata gadhiifteen Puuntilaandi akki jette, heerri ishee dhimma ofii irratti

Read More

Finfinnee, Muddee 20/2022 - Mootummaan Noorweey lammiileen biyyattii gara kutaalee Itoophiyaa bal’aa haalli nageenyaa isaanii hin mirkanoofneetti akka hin imalle gorse. Ministeerri Dhimma Alaa Noorweey ibsa Muddee 17 baaseen lammiileen Noorweey gara lixa Oromiyaa fi bakkeewwan birootti akka hin imalle hubachiiseera jechuun SchengenVisaInfo.com gabaaseera. ''Ministeerri Dhimma

Read More

Finfinnee, Mudde 16/2022 - Baqattoonni Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti haala suukannessaa ta’ee fi gara jabinaan yeroo dheeraaf hidhamanii erga tursiifamanii booda, humnaan gara biyyaa deebifamaa akka jiran gabaasni haaraan dhaabbata mirgoota namoomaaf falmu Amnastii Intarnaashinaal baase akeeke. Baqattoonni kunneen sababa hayyama jireenyaa hin qabneef

Read More