HomePosts Tagged "aadaa Oromoo"

aadaa Oromoo Tag

Caamsaa 02, 2023 - Keessummaan AS afaan Oromoo torban kanaa barreessaa fi hayyuu seenaa Oromooo obbo Gamteessaa Kaasaati. Itti dhiyaadhaa! Seenaa koo Maqaan koo Gamteessaa Kaasaati. Kanan dhaladhe dirree Oromiyaa Shawaa lixaa aanaa Jalduutti. Barumsa hogbarruu Afaan Oromootiin Yuunivarsiitii Haaramaayaatii bara 2001 ebbifame. Itti fufuun Yuunivarsitii Wallaggaatii qorannoo

Read More

Finfinnee Caamsaa 18, 2023 - Dur durii giiftiin Oromoo biyya bulchitu Akkoo Manooyyee jedhamtu tokkotu turte. Giiftiin kun uummata garmalee rakkisaa turte. Namni hundumtuu odaa jalattii walga’ee Waaqayyoon galgalaa ganama harka isaanii gara samiitti olkaasanii yoo kadhatan, “Yaa Waaqi, giiftii gidiramtuu kana nurraa buqqisi” jedhanii kadhataa

Read More