HomePosts Tagged "Oromo"

Oromo Tag

Hidhatarraan (yaa hidhannoo Zinnaaraa) 2X Ati hin dhufin natuu dhufee si laalaa yaa hiriyoo halaalaa 2X Finfinnee, Hag 19, 2023 - Bo’oon lamaan armaan olii kunneen sirba weellisaa Abdii Qophee keessaa kan fudhatamaniidha. Sirba kana kan sirbe qabsoo irra yeroo turetti haadha manaa isaa Yuunivarsitii Asmaraatti barachaa

Read More

Finfinnee Caamsaa 11, 2023 - Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayk Haamar Itoophiyaanota Ameerikaa magaala Loos Anjalas keessa jiraatan wajjiin dhimma nageenya Itoophiyaarratti mari’achuuf har’a gara Kaalifoorniyaa imalaa jiraachuu ibsi ministeerri haajaa alaa Ameerikaa baase addeesseera. Dhimmoota nageenyaa Itoophiyaa keessumaa waliigaltee nageenyaa Tigraayitti godhameerratti kan mari'atan ta’uu

Read More