HomePosts Tagged "naannoo Amaaraa"

naannoo Amaaraa Tag

Suura: Geetachhoo Raddaa, Pireezidaantii naannoo Tigraay Finfinnee, Hag 14, 2023 - Bulchiinsi Yeroo Tigraay tarkaanfii seera kabachiisuun mootummaan federaalaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeessa jiru kan deeggaru ta’uu ibsuun fhirmaannaa kan hin qabne ta’uu addeesseera. Bulchiiinsi naannichaa ibsa Hag 13, 2023 baaseen, duula seera kabachiisuu mootummaan federaalaa garee hidhatanii

Read More

Finfinnee Waxabajjii 01, 2023 - Paartiin Badhaadhina damee Amaaaraa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen rakkoo nageenyaa naannicha keesa jiru furuuf humnoota hidhatanii naannicha keessa socho’an irratti “tarkaanfii cimaa” fudhadha jechuun akeekkachiise. Paartichi ibsa kana kan baase battaluma marii idilee koree giddugaleessa paarti badhaadhinaa guyyaa kaleessaa goolabameen ture.

Read More