HomePosts Tagged "ethiopian conflict" (Page 3)

ethiopian conflict Tag

Finfinnee Caamsaa 11, 2023 - Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayk Haamar Itoophiyaanota Ameerikaa magaala Loos Anjalas keessa jiraatan wajjiin dhimma nageenya Itoophiyaarratti mari’achuuf har’a gara Kaalifoorniyaa imalaa jiraachuu ibsi ministeerri haajaa alaa Ameerikaa baase addeesseera. Dhimmoota nageenyaa Itoophiyaa keessumaa waliigaltee nageenyaa Tigraayitti godhameerratti kan mari'atan ta’uu

Read More

Finfinnee, Caamsaa 09,2023 - Marii nageenyaa mootummaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) gidduutti Taanzaaniyaatti taa’ameen wal-hubannaa gaariirra ga’amuu eeruun mariin kun cimee itti fufee naannichatti nageenyi waaraa akka dhufuuf "kutannoodhaan" hojjatamaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa (MNO) ibse. Hogganaan Biiroo Sab-qunnamtii MNO Obbo Hayiluu Addunyaa ibsa miidiyaaf kennan

Read More

Finfinnee, Caamsaa 02, 2023 - Mariin waraana dhaabuu mootummaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) gidduutti Taanzaaniyaatti taa’amaa jiruurratti mootummaan ummataaf ibsa akka kennu paartiin mormataa Lammiilee Itoopiyaa Haqa Hawaasummaatiif (Ezema) gaafate. Ezema’n ibsa Caamsaa 02 baaseen, hirmaattota marichaa, qabiyyee marichaa, waliigaltee irra gahamee fi akkamitti hojiirra akka

Read More