HomePosts Tagged "ABO"

ABO Tag

Hidhatarraan (yaa hidhannoo Zinnaaraa) 2X Ati hin dhufin natuu dhufee si laalaa yaa hiriyoo halaalaa 2X Finfinnee, Hag 19, 2023 - Bo’oon lamaan armaan olii kunneen sirba weellisaa Abdii Qophee keessaa kan fudhatamaniidha. Sirba kana kan sirbe qabsoo irra yeroo turetti haadha manaa isaa Yuunivarsitii Asmaraatti barachaa

Read More

Finfinnee Hag 14, 2023 - Paartileen Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) fi Kongireesii Feederaalaa Oromoo (KFO) haleellaa humnoonni mootummaa godina Shawaa Lixaa keessatti lammiilee nagaarratti raawwataniiru jechuun gochaa kana kan balaaleeffatan ta’uu beeksisaniiru. Ibsa haala yeroo Oromiyaarratti paartiileen kunneen baasaniin,humnoonni mootummaa duula “Qurxummii bal’eesuuf madda bishaanii gogsuu

Read More

suura: Qondaaalota ABO mana sirreessaa keessa jiran Finfinnee, Adoolessa 7, 2023 - Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa (KMNI) haala qabiinsa qondaalota Adda bilisummaa Oromoo (ABO) mana sirreessaa keessa jiranii irratti mootummaa Naannooo Oromiyaa (MNO) wajjiin marii gaggeessuuf beellama qabachuu miidiyaa dhuunfaa biyya keessaa gabaaseera. Komishinichi haala qabiinsa hoggantoota, miseensotaa

Read More