HomePosts Tagged "M-PESA"

M-PESA Tag

  Finfinnee Caamsaa 11, 2023 - Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa tajaajila faaynaansii mobaayilaa kennu Saafaarikoom M-pesaa jedhamuun beekamuuf guyyaa har’aa eeyyama laatte. Eeyyamani kenname kuni, kaayyoo baankichi “kalaqa faaynaansii babal’isuu fi gabaa Itoophoyaa banaa taasisuuf” qabu kan mul’isu ta’uu baankichi ibse. Tajaajilli faaaynaansii dijitaalaa Itoophiyaan sanduuqa mobaayilaa, baankii Interneetii

Read More