HomePosts Tagged "USAID ETHIOPIA"

USAID ETHIOPIA Tag

Finfinee, Waxabajjii 12/2023 - Raayyaan ittisa Itoophiyaa gabaasa dhaabbanni gargaarsa namoomaa Ameerikaa (USAID) saamicha miidhaan gargaarsaatiin walqabatee dhaabbaticharratti dhiyeesse “kabaja dhaabbatichaa kan tuquudha” jechuun haale. Ibsi humna raayyaa ittisa biyyaa baase, gabaasi USAID kuni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa “kan ofiisaanirraa hir’isuun ummataaf qoodu” malee tasumaa ummatarraa

Read More