HomePosts Tagged "sinodos"

sinodos Tag

Finfinnee, Caamsaa 10, 2023 - Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas rakkoolee  biyyattii fi mana amantaa Ortodooksii Itoophiyaa "raasaa jiran" ogummaadhaan karaa nagaatiin akka furamaniif waamicha taasisan. Gaaffiilee uummataa ka’an sirriiitti caqasuun akkaataa seera ittiin bulmaaata mana amantichaatiin ogummaa, haqa, jaalalaa fi haala hunda

Read More