HomePosts Tagged "singapore"

singapore Tag

suura: Baankii Raamiis Teeknoolojiin kuni seera Shari’aa kabajuun tajaajila dhiyeessi meeshaa saffisaa kennuu kan dandesssisuu dha. Finfinnee Caamsaa 30, 2023 - Dhaabbanni teknoolojii waajjirri muummeesaa Singaapoor ta’e Azeentiyoo Sooftweer jedhamu kan Apaaks Paartnar jedhamuun hogganamu tajaajila baankii dijitaalaa Islaamaa haaraa iMAL jedhamu kan seera Shari’aa kabajee hojjatu

Read More