HomePosts Tagged "nayaata dhorkamaa"

nayaata dhorkamaa Tag

Finfinnee Waxabajjii 13, 2023 - Godina Baaleetti aanaan Sawweenaa qorichi daa’imman hir’ina nyaataa qaban wal’aanuuf oolu Pilampiinat (Plumpy nut) jedhamuun beekamu nayaataa fi gurguraaf oolchuun dhorkamaa ta’uu ibsuun nama yakka kana raawwateerratti "tarkaanfii barsiisaa" fudhadha jechuun akeekkachiise. Ibsi biiroon kominikeeshinii godinichaa baase, pilampiinatiin qoricha dhibee

Read More