HomePosts Tagged "gaaga'am Tigraay"

gaaga'am Tigraay Tag

Finfinnee, Waxabajjii 06, 2023 - Hoggantoonni olaanoon sagantaa nyaata addunyaa damee Itoophiyaa (World Food Program) fedhasaaniitiin gita hojiisaanii gadhiisuu marsariin hawaasaa zaniiw hiwummaaniiteeriyaan jedhamu beeksiseera. Daarikteeera dhaabbatichaa KKlaawdii Jibidaar fi itti aantuunsaa Jeenifar Bitoondii hojii gadhiisuuf iyyannoo galfachuu gabaaschi addeesseera. Hojjattoonni kunneen gita hojiisaanii gadhiisuun kan himame battala

Read More