HomePosts Tagged "Ethiopian students in Huwaei competition"

Ethiopian students in Huwaei competition Tag

Finfinnee Caamsaa 29, 2023 - Barattoonni Itoophiyaa dorgommii idiladdunyaa Huwaei torbaffaa kan Sheenzheen Chaayinaatti Caamsaa 24 hamma 28 godhamerratti hirmaatan sadarkaa sadaffaa bahuun moo’atan.  Gareewwan 146 biyyoota 36 irraa dorgommii kanarratti hirmaataniiru. Gareewwaan lamaa miseensota sadi sadi of keessaa qaban gama hojii shaakalaatiin (kan akka datacom,

Read More