HomePosts Tagged "Law & Justice"

Law & Justice Tag

Dr. Qana'aa Yaadataa, Madda: Waajjira Kominikeeshinii magaalaa Finfinnee Natnael Fite tiin Finfinnee - Finxaaleeyyiin fedhii garagaraa qaban guyyoota ayyaanaa sababeeffachuun taatewwan magaalattitti qophaa’aniifi rakkoo qaala’insa jireenyaa fayyadamuun rakkoo uumuuf akka carraaqan, keessumaa finxaaleeyyii sabummaa bu’ureeffatan, kan amantiin gurmaa’aniifi kanneen sochi siyaasaa hin barbaachisne uumuuf carraaqan to’annoo jala

Read More