HomePosts Tagged "labsii ahatattamaa naannoo Amaaraa"

labsii ahatattamaa naannoo Amaaraa Tag

Finfinnee, Hagayya 04, 2023 - Naannoo Amaaraatti rakkoo nageenyaa  babala’achaa dhufeen walqabtee manni maree ministeerotaa walga’ii idilee har’a gageessee irratti labsiin yeroo hatattamaa akka labasamu sagalee guutuun murteesseera. Labsiin yeroo hatattamaa kuni akka dabarfamu kan murteeffame aanga’oonni feederaalaa fi naannoo Amaaraa nageenyi naannichaa qaamota hidhatamii socho’an

Read More