Home#OduuguyyaaAS (Page 2)

#OduuguyyaaAS

Finfinnee- Haalli nageenyaa Oromiyaa keessa jiru qaamolee biyya keessaa fi idil addunyaa irraa xiyyeeffannoo guutuu barbaada. Waggoota arfan darban keessatti

Abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa,Suuraa: BBC Geetahun Laggasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Mudde 23/2022 - Humnoonni nageenyaa mootummaa halkan mana jireenyaa Abbaa gadaa Goobanaa

Hirmaattota MariiSuuraa: OBN Finfinnee, Mudde 22/2022- Mootummaan naannoo Oromiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo(WBO) kan mootummaan shanee jedhee waamu irratti “Tarkaanfii Olaantummaa Seeraa

Finfinnee, Mudde 22/2022 - Baankiin Gadaa adeemsa hundeeffama isaa xumuree, Guyyaa har`aa, Muddee 22 bara 2022 irraa eegalee hojii

Finfinnee, Mudde 22/2022- Hedduun keessan kitaaba 'Ganda Beeyladootaa' jedhu asoosama beekamaa Joorji Orweel 'Animal Farm' jedhamurraa Amantii Bonjaatiin Afaan Oromootti

Hizqi’eel Gabbisaatin @egebissa Kitaabni Doonaald Leviin barreesse Greater Ethiopia: The Evolution of a Multinational State jedhamu keessatti, Oromoo fi Amaara akka

Beeksisa
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.