HomeNews (Page 2)

News

Finfinnee, Mudde 22/2022- Hedduun keessan kitaaba 'Ganda Beeyladootaa' jedhu asoosama beekamaa Joorji Orweel 'Animal Farm' jedhamurraa Amantii Bonjaatiin Afaan Oromootti hiikame akkamiin argachuu akka dandeessan nu gaafataa jirtu.Gaaffii keessan ka'uumsa gochuun salphaatti kitaaba kana buufattanii dubbisuu akka dandeessan Addis Standard haala mijeessee jira. Buufachuuf ykn 'Download'

Read More

Hojjettoota hojii malee taa'anSuuraa: Addis Fortune Mollaa Mitikkuutiin @MollaAyenew   Finfinnee, Mudde 21/2022 - Waggoota sadan darbaniif addatti ammoo ji’oota jahan darban keessa  cancalli dhiyeessii simmintoo jeeqamuun namoota jireenyi isaanii daldala simmintoo bu’uura godhate lakkoofsi isaanii guddaa ta’e, gadadoo guddaa keessa galchuun sadarkaa isaan daa’imman isaaniitiif buddeena

Read More

Finfinnee, Muddee 21/2022  - Bakka bu’oonni mootummaa Federaalaa Itoophiyaa fi ajajootni  olaanoon Tigraay dhimma raawwii waliigaltee waraana dhaabuu Itoophiyaa Sadaasa 02 Afrikaa Kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti mallattaa’e irratti Keeniyaa magaalaa Kaaran, Giddugala Leenjii Mooranitti mari’achaa jiraachuu sagantaa Addis Standard ilaale ni mul’isa. Walgahiin marii kun jalqaba Muddee

Read More