HomeFeature (Page 10)

Feature

Geetahun Tsaggayee tiin Finfinnee, Amajjii 15/2022- Abbis Geetaachoo qorataa diinagdee qaala’insa Itoophiyaa keessa jiru irratti qorannoo gaggeessa ture.  Qaala’insi gatii dhiibbaa guddaa kan uumu namoota galii dhaabbataa qaban  hojjattoota mootummaa, sooramtoota fi namoota galii xiqqaan hojii yeroo gabaaba hojjatan irratti jedha Geetaachoon. Akka inni jedhutti kutaan

Read More

Darajjee Gonfaa tiin  Finfinnee, Mudde 22/2021- Godina wallagga Bahaa Aanaalee adda addaa keessatti walitti bu’iinsa saba irratti xiyyeeffateen  yeroo garaa garaatti namootni ajjeefamuun, buqqa'uuni fi qabeenyi barbadaa’uun akkuma itti fufetti jira jedhu jiraattootni Addis Standard dubbise. Wallagga Bahaa Aanaa Guutoo Giddaa gandoota baadiyyaa Horroo Alaltu,Meexxii,Gaaddisa Odaa

Read More

Qarshii Raayyaa Ittisa Biyyaatiif walitti qabame Suuraa: Waajjira Kominikeshinii Baalee Bahaa Darajjee Gonfaatiin  Finfinnee, Mudde 1,2021-Godinaalee Oromiyaa heeddu keessumaa naannawa gammoojjiitti hongeen beeladoota baay’ee ajjeesuu fi namoonni miliyoonaan lakkaa’amanis beelaf saaxilamuu jiraattota irraa yaadni Addis Standard ga’aa tureera. Haa ta’u malee akka hongee Booranaa xiyyeeffannoo osoo hin

Read More