HomeEthiopia (Page 25)

Ethiopia

Waxabajjii 20/2022- Chaayinaafi Biyyoonni gaanfa Afrikaa yaa'ii jalqabaa dhimma nageenyarratti xiyyeeffate Finfinneetti taa'aa jiru.Yaa'iin kun ajandaa nageenyaa, Bulchiinsa gaarii fi Misoomaa biyyoota gaanfa Afrikaa irratti xiytyeeffatee kan gaggeeffamudha jedhameera. Yaa'iin kun har'aa jalqabee guyyoota lamaaf kan itti fufu yoo ta'u, yaa'iin kun Chaayinaan, Gaanfa Afrikaatti ergamaa

Read More

Ajjeechaan Murtii Malee Humnoota Mootummaatiin Geggeeffamu, Mirga Jiraachuu Lammiilee Qoraa Jira! Haala yeroo irratti ibsa Koongirasii Federaalawa Oromoo (KFO) irraa kenname Abdiin jijjiiramaa qabsoo nagayaa ummanni Oromoofi obboloota biroo waliin ta’uudhaan geggeesseen kan dhufe, qaama aangoo mootummaa too’atee jiru kan dheebuu aangoo fi maal na dhibeetiin erga

Read More

Finfinnee, Waxabajjii 14/2022- Mootummaan naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti ganama sa'aatii 12:30 irraa eegalee dhukaasni "Humnoota diinaa" fi humnoota nageenyaa mootummaa gidduutti taasifamaa jira jedhe. Mootummaan naannichaa, ummanni magaalaa guddoo mootummaa naannichaa magaalaa Gaambeellaa "Humnoonni nageenyaa mootummaa finciltoota irratti lola taasisan akka deeggaran" waamicha dhiyeessee, ummanni

Read More