HomeAfrica (Page 13)

Africa

Finfinnee, Amajjii 13, 2023 - Dhaabbanni idil-addunyaa mirga namoomaatiif falmu kan (Human Rights Watch) jedhamu ce’umsi bu’a-qabeessaa ta’e akka mirkanaa’uuf sakatta’iinsi walaba ta’e naannoolee waraanaan hubaman keessatti akka eeyyamamuuf qaamolee waraanatti hirmaatanirratti dhiibbaa akka godhan hawaasa idil-addunyaa gaafate. Dhaabbati idiladdunyaa kuni akka jedhetti, waraana raashiyaa fi

Read More

Finfinnee, Amajjii 13, 2023 - Miseensonni humna addaa naannoo Amaaraa magaala Shiree kan 140km kaabalixa Maqaleetti argamtuu keessaa fi naannawashee turan bahaa jiraachuu humni raayyaa ittisa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen addeesseera. Taateen waraana baasuu kuni waliigaltee nageenyaa kan Afrikaa Kibbaa fi Keeniyaatti godhame hordofuun kan raawwatame

Read More

Akka ibsa Baankii Siiqee baaseetti, waliigalteen kun kaleessa Amajjii 13 mallattaa’eera. Suura: Baankiin Siinqee Finfinnee, Amajjii 13, 2023 - Baankiin Siinqee fi Oomisha Gabaa Ityoophiyaa sirna kaffaltii oomisha qonnaa ammayyawaa hawaasa biraan gahuuf Waliigaltee Wal-hubannoo mallatteessan. Walii galteen taasifame, qaqqabummaa tajaajila sirna kaffaltii oomisha qonnaa

Read More