Home2022 (Page 91)

May 2022

Finfinnee, Caamsaa 20/2022- Waldaan Hooggansa fi Abukaatummaa Oromoo OLLAA’n  Ameerikaa, Yunaayitid Kiingidam , Gamtaa Awurooppaa fi Gamtaan Afrikaa dabalatee hawaasni  idil addunyaa dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa  keessatti raawwatame irratti qorannoo hatattamaa akka gaggeessu waamicha dhiheessaa jira.  Kunis Godina Shawa, Lixaa Magaalaa Kaachisiitti cidha irratti

Read More

Finfinnee, Caamsaa 20/2022- Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa (KMNI) gabaasa qorannoo dhimma hoggantoota Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) qajeelcha poolisii Oromiyaa garagaraa keessatti hidhamanii jiran irratti godhaa ture ifa godheera. Gabaasichi hoggantoota fi miseensota ABO heddu “seeraan ala hidhamanii akka jiran” mirkaneesseera.   Gabaasni KMNI kun, ABOn irra deddeebiin

Read More

Iteenash Abbarraatiin  Finfinnee, Caamsaa 20/2022- Miidiyaa Hararii, Ejeenisii Sab-quunnamtii Naannoo Hararii keessatti Gulaalaa fi Gaazexeessaan Afaan Oromoo Muhayaddiin Abdullaahi,turtii guyyaa sagalii booda kaleessa wabiidhaan hiikame.Muhayaddiin ‘Dhugaa gabaasuu’ kootiin doorsifamaan ture jechuun Addis Standarditti hime.  Akka Muhayaddiin jedhutti hidhaan isaa doorsisa irra gahaa ture wajjiin walqabata. Dhimma Gondaritti

Read More