Home2022 (Page 90)

May 2022

Siyaannee Mokonniniin  Finfinnee - Manni Murtii Federaalaa Qondaala Olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa irraa akka hiikamu ajajuus hanga oduun kun qindaa'utti Poolisiin osoo hin gadhiisiin mana hidhaatti tursiisu Addis Standard mirkaneesseera. Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa Dhaddacha Ijibbaataa oolmaa guyyaa har’aatin Koloneel Gammachuu

Read More

Finfinnee: Akka gabaasni haaraan Wiirtuu hordoffii  Buqqa'iinsa Biyya Keessaa (IDMC) irra ba’e mul'isutti,  bara 2021tti Itoophiyaan biyyoota addunyaa kamirrayyuu caalaa  buqqaatota biyya keessaa (IDP) olaanaa galmeessiste. Akka gabaasni idil addunyaa IDMC bara 2022,  Kamisa darbe bahe ibsutti waraana fi walitti bu'iinsa biyyattii keessatti uumame kan bara

Read More

Finfinnee, Caamsaa 20/2022- Pirezidaantii Somaaliyaa haaraan, Hasan Sheek Mohaammad, mootummaan isaa tika odeeffannoo jabaa fi sirna qabeessa ta’e ijaaruufi qaama mootummaa Federaalaa waliin dhimma nageenyaa irratti hojjatu kamuu waliin waltumsuun nageenya Moqdishoo mirkaneessuf akka hojjatu ibse.  Af-gaaffii Roobii darbe VOA waliin taasiseen, guyyoota jalqabaa 100 keessatti

Read More