Home2022September (Page 6)

September 2022

Ayyalaa Galaan (PhD) @AyeleGelan   Safaricom Finfinnee  gahee  osoo hin turin mormiin isa mudate. Hoggantoonni Safaricom garaagarummaa daldalaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduu jiru waan hin hubanne fakkaata. Dhaabbatichi bakka gabaa haaraa keessa qubachuuf hojii duraa irratti bobba’ee ture. Isaan keessaa hojjattoota biyya keessaa qacaruun gabaa guddaa Itoophiyaa

Read More

Finfinnee, Fulbaana 9/2022- Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa “ibsa Komishiniin Ogeessota Mirga Namoomaa Idil-addunyaa Itoophiyaarratti kenne nu mufachiise” jechuun “Itoophiyaa irratti Mana Maree Nageenyaa mootummoota gamtoomanii tarkaanfii  akka fudhatu waamicha dhiyeessuun aangoo isaanii miti” jechuun kuffiseera.Itoophiyaan Komishinichi “dhiibbaa siyaasaaf mirga namoomaa meeshaa waraanaa godheera” jechuun himattee.

Read More

Finfinnee, Fulbaana 08/2022 - Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Qindeessaa Dhimmoota Namoomaa (UNOCHA) gabaasa haaraa Fulbaana 06, 2022 baaseen rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa, Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Lixaatti uumameen namootni kuma 155 ol ta’an qe’ee isaanii irraa buqqa’uu beeksise.  Akka UNOCHAn gabaaseetti, sababa rakkoo nageenyaa

Read More