Home2022September (Page 3)

September 2022

Finfinnee, Fulbaana 22/2022 - Dhaabbanni qorannoo fi misooma albuudaa Itoophiyaa fi Sa’uudii Arabiyaa keessatti pirojektoota qabu, Tulluu Kaappii, bakka bu’oota dhaabbilee mootummaa Itoophiyaa adda addaa waliin walga’ii guyyoota sadiif turu milkaa’inaan xumuruun tarkaanfiiwwan hatattamaan Pirojektii Warqee Tulluu Kaappii, Oromiyaa Lixaa magaalaa Ayraa-Gullisoo irraa gara bahaatti 28km

Read More

Komaandar Waagaaw Taarraqany, Itti gaafatamaan Kutaa Poolisii Hawaasaa Finfinnee, Fulbaana 22/2022 - Komishiniin Poolisii Naannoo Amaaraa poolisii bulchiinsa magaalaa Baahirdaar keessatti Itti gaafatamaan Kutaa Poolisii Hawaasaa kan ta’e Komaandar Waagaaw Taarraqany rasaasa itti dhukaafameen rukutamee ajjeefamuu isaa beeksiseera. Komaandar Waagaaw kaleessa halkan naannoo

Read More

Zammana Kaasee Finfinnee, Fulbaana 21/2022 - Poolisiin Naannoo Amaaraa gaggeessaa beekamaa hidhattoota Faannoo, Zammana Kaasee, yookiin "qabsaa'aa Zammana" jedhamuun beekamu to'annoo jala oolchuun gara magaala guddittii naannichaa Baahirdaar fudhachuusaa ibseera. Akka miidiyaa naanichaa Korporeeshinii Miidiyaa Amaaraa (AMC) ibsa Hogganaa Itti aanaan Kutaa Qorannoo Tooftaa Poolisii Naannoo Amaaraa

Read More