Home2022May (Page 4)

May 2022

Finfinnee: Abbootiin Aksiyoonaa dhaabbata albuudaa fi misooma Warqee KEFI, daballii kaappitaala dhaabbatichaaf gara birrii biiliyoona 1.8 hayyamuu isaani ibsame. Akka ibsa torbe darbe kenname mul’isutti, Maallaqni kun pirojektii dhaabbatichaa kan Tulluu Kaappii fi pirojektoota Sa'uud Arabiyaa biroo lamatti akka dabalamuuf kan yaadameedha. Iddoo oomisha Warqee Tulluu

Read More

Siyaannee Mokonniniin  Finfinnee - Manni Murtii Federaalaa Qondaala Olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa irraa akka hiikamu ajajuus hanga oduun kun qindaa'utti Poolisiin osoo hin gadhiisiin mana hidhaatti tursiisu Addis Standard mirkaneesseera. Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa Dhaddacha Ijibbaataa oolmaa guyyaa har’aatin Koloneel Gammachuu

Read More

Finfinnee: Akka gabaasni haaraan Wiirtuu hordoffii  Buqqa'iinsa Biyya Keessaa (IDMC) irra ba’e mul'isutti,  bara 2021tti Itoophiyaan biyyoota addunyaa kamirrayyuu caalaa  buqqaatota biyya keessaa (IDP) olaanaa galmeessiste. Akka gabaasni idil addunyaa IDMC bara 2022,  Kamisa darbe bahe ibsutti waraana fi walitti bu'iinsa biyyattii keessatti uumame kan bara

Read More